Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

De Stichting Raltex is opgericht door sociale partners die de CAO Textielverzorging afsluiten. RALTEX is binnen de bedrijfstak het belangrijkste orgaan van cao-partijen en fungeert als koepel boven de andere door cao-partijen opgerichte stichtingen en commissies.

meer over de stichting