home Nieuws Cao Textielverzorging

Cao Textielverzorging

CAO-partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao.

Zodra hierover meer nieuws te melden is, leest u dat op deze website of op één van de websites van de bij deze cao betrokken partijen.