home Cao

Cao

De CAO Textielverzorging wordt afgesloten door de werkgeversorganisaties FTN en NETEX enerzijds en de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen anderzijds.

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

De volledige tekst van de nieuwe cao kunt u hier raadplegen.
De volledige tekst in het Engels kunt u hier raadplegen.

Heeft u vragen over de inhoud van de cao?
Deze kunt u richten aan de bij deze cao betrokken partij waarvan u lid bent.

Wilt u een cao-boekje bestellen?
Neem dan contact op met de bij deze cao betrokken partij waarvan u lid bent of met het secretariaat van Raltex.