Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

De Stichting Raltex is opgericht door sociale partners die de CAO Textielverzorging afsluiten. RALTEX is binnen de bedrijfstak het belangrijkste orgaan van cao-partijen en fungeert als koepel boven de andere door cao-partijen opgerichte stichtingen en commissies.

meer over de stichting
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid gaat erom dat medewerkers gezond, competent en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven. Nu én in de toekomst.
lees meer

Download de CAO

Bestel de CAO

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen