home Stichting Over Stichting Raltex

Over Stichting Raltex

Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) is een stichting van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Linnenverhuur- en wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven.

De Stichting Raltex is opgericht door sociale partners die de CAO Textielverzorging afsluiten.

RALTEX houdt zich bezig met toezicht op het naleven en toepassen van cao-afspraken. Daarnaast initieert en financiert RALTEX activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, opleidingen en arbeidsomstandigheden. Dit betreft activiteiten die zich richten op zowel werkgevers als werknemers met als doel het behoud van goede arbeidsverhoudingen in en verdere professionalisering van de branche.

RALTEX is binnen de bedrijfstak het belangrijkste orgaan van cao-partijen en fungeert als koepel boven de andere door cao-partijen opgerichte stichtingen en commissies.