home Stichting Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie

Het bestuur van Raltex wordt gevormd door vertegenwoordigers van cao-partijen:

  • de werkgeversorganisaties FTN en NETEX en;
  • de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen

Stichtingen en commissies

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds mode, interieur-, tapijt- en textielindustrie (Bpf MITT)
Bpf MITT voert de verplichte pensioenregeling voor de bedrijfstak uit.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven (Stichting O&O-Fonds).

De Stichting O&O-Fonds heeft tot doel het bevorderen van scholing van werknemers in de branche door het ontwikkelen, organiseren en (gedeeltelijk) financieren van opleidingen voor (potentiƫle) werknemers in de bedrijfstak.

Stichting Controle Orgaan
Het Controle Orgaan is belast met het behandelen van klachten die betrekking hebben op het stelselmatig niet-naleven van de cao.

Klachtencommissie seksuele intimidatie en discriminatie
De Klachtencommissie heeft tot taak het behandelen van klachten in het kader van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie/geweld.

Samenstelling stichtingen en commissies

Samenstelling stichtingen en commissies
De cijfermatige verwijzing geeft de benoemende organisatie aan:

(1) FNV
(2) CNV Vakmensen
(3) Federatie Textielbeheer Nederland
(4) Nederlandse Vereniging van Textielreinigers

Stichting Raltex
Dhr. S. de Win (3)
Dhr. A.J.M. Harmsen (plv lid) (3)
Dhr. W. Kruithof (2)
Dhr. M.A.J. Hetem (plv lid) (4)
Dhr. M. Vreugdenhil (3)
Dhr. D. Djulbic (1)
Mw. Y. Reus (plv lid) (1)

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
Dhr. W. Kruithof (2)
Mw. Y. Reus (1)
Dhr. D. Djulbic (1)
Dhr. A.J.M. Harmsen (3)
Dhr. M. Vreugdenhil (3)
Dhr. M.A.J. Hetem (4)
Dhr. S. de Win (3)

Organogram