home Nieuws CAO Textielverzorging 2018-2020 algemeen verbindend verklaard

CAO Textielverzorging 2018-2020 algemeen verbindend verklaard

De CAO Textielverzorging 2018-2020 is algemeen verbindend verklaard.
U kunt de cao-tekst hier raadplegen.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

1. LOOPTIJD

De looptijd van de CAO is van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2020.

2. LOONPARAGRAAF

De salarissen en salarisschalen voor de werknemers in de branche worden verhoogd met:

· 2,5% per 1 juli 2018
· 2,25% per 1 juli 2019
· 2,25% per 1 juni 2020

3. REISKOSTEN

De staffel voor de reiskostenvergoeding wordt gewijzigd. Het maximum van 30 km wordt 40 km per 1 juli 2018.

4. VAKBONDSCONTRIBUTIE

De regeling van artikel 24 lid 3 van de cao (uitkering jaarcontributie vakbond in de vorm van onkostenvergoeding) wordt gecontinueerd.

5. 3e WW-JAAR

Partijen geven uitvoering aan de protocolafspraak over de reparatie van de publieke WW via de private aanvulling van de WW en de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering in samenhang met afspraken over preventie van werkloosheid, via aansluiting bij de SPAWW. De aanvraag is inmiddels ingediend bij SPAWW. Zodra hierover meer bekend is leest u dat op onze website of op één van de websites van de bij deze cao betrokken partijen.

6. Er wordt een controle orgaan ingesteld, er komt een mogelijkheid voor bedrijven om deel te nemen aan een pilot modernisering en er zal aandacht blijven voor duurzame inzetbaarheid.