home Nieuws Update PAWW

Update PAWW

Via diverse kanalen ontving het secretariaat Raltex vragen en signalen over de het aflopen van de PAWW-cao. Inmiddels is er contact geweest met de stichting PAWW en is het volgende besproken:

  • De cao PAWW is tijdig aangemeld bij het ministerie en geldt dus per 1 oktober 2022.
  • De cao PAWW is nog niet algemeen verbindend verklaard (avv); de avv-procedure loopt momenteel. Totdat de cao PAWW avv is, wordt er niet geïnd. Uitleg volgt hierna.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gebonden en ongebonden werkgevers als het gaat om premie-inning. De reden hiervoor is artikel 24 lid 3 van de cao PAWW dat luidt als volgt: De bijdrage komt volledig voor rekening van de werknemer. De verplichting van de werknemer om bij te dragen geldt alleen wanneer daaraan een algemeen verbindend verklaarde cao Private Aanvulling WW en WGA ten grondslag ligt.
  • Er is momenteel geen grondslag voor werkgevers om premie in te houden bij hun werknemers. Daarom wordt er door SPAWW ook geen premie geïnd bij werkgevers (dat geldt voor zowel gebonden als ongebonden werkgevers).
  • Werknemers worden hierdoor echter niet in hun belangen geschaad. SPAWW neemt het avv-gat voor haar rekening. Werknemers verliezen geen rechten/aanspraken in de avv-loze periode.

Wanneer de cao algemeen verbindend verklaard is (avv) informeren wij u hier via deze website over.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het secretariaat Raltex via mail info@raltex.nl
of tel. 013 - 594 4466.