home Arbo Arboconvenant

Arboconvenant

Onderstaand vindt u verschillende praktische instrumenten:

Arbobrochure
Dit betreft een informatieboekje over arbeidsomstandigheden in wasserijen en textielreinigingsbedrijven. Hierbij wordt ingegaan op Arbo-beleid, fysieke belasting, klimaat en geluid en geeft praktische informatie aan werkgevers over deze zaken. Er wordt kort en bondig beschreven welke verplichtingen werkgevers en werknemers op het gebied van Arbo hebben.

Het ideeënboek 2
Naar aanleiding van de vele bedrijfsbezoeken die vhp in het kader van het Arboconvenant Textielverzorging heeft afgelegd, hebben zij in het voorjaar van 2005 het bestaande Ideeënboek verder uitgewerkt. Toegevoegd zijn een groot aantal ideeën die in de praktijk hun nut hebben bewezen, van hele simpele, bijna triviale oplossingen, tot meer ingrijpende mogelijkheden.

Het ideeënboek 1
De branchebegeleidingscommissie (BBC) van het Arboconvenant Textielverzorging heeft in het voorjaar van 2003 een lijst samengesteld met maatregelen, die kunnen bijdragen aan de verbetering van het binnenklimaat en het terugdringen van lichamelijke belasting en schadelijk geluid in wasserijen en textielreinigingsbedrijven. Doel van deze lijst is bedrijven uit de sector te inspireren bij het zoeken naar oplossingen voor mogelijke knelpunten in hun eigen situatie. Deze lijst met maatregelen is in opdracht van de BBC verder uitgewerkt tot dit Ideeënboek.

Successtories fysieke belasting
In wasserijen en stomerijen zijn vele voorbeelden te vinden van geslaagde invoering van hulpmiddelen, taakroulatie en andere slimme oplossingen die het werk lichter maken. Een aantal van deze voorbeelden zijn beschreven in de zogenaamde 'successtories'.

Protocol biologische agentia
Tauw heeft in opdracht van de partijen binnen het Arboconvenant onderzoek gedaan naar biologische agentia en de risico's daarvan.

Arbeidstherapeutisch werken
Om zieke medewerkers weer aan de slag te krijgen bij de eigen werkgever wordt regelmatig gebruik gemaakt van “arbeidstherapie”.
Door bedrijven wordt daar verschillend mee omgesprongen en ook bedrijfsartsen werken niet altijd op dezelfde manier. Over het werken op arbeidstherapeutische basis bestaat soms onduidelijkheid. Wat zijn de rechten en plichten? Wanneer pas je dit toe en hoe zet je het -stapsgewijs- in gang? Door Raltex is een praktische handleiding ontwikkeld die duidelijkheid geeft.