home Cao Vragen

Vragen

Heeft u vragen over de inhoud van de cao?
Deze kunt u richten aan de bij deze cao betrokken partij waarvan u lid bent.

FNV
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
Telefoon: 088 3680368
Website: www.fnv.nl

CNV Vakmensen
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Telefoon: 030 7511150
Website: www.cnvvakmensen.nl

Federatie Textielbeheer Nederland
Postbus 10
4060 GA Ophemert
Telefoon: 0344 650437
Website: www.ftn-nl.com

Netex
Postbus 10
4060 GA Ophemert
Telefoon: 0344 650431
Website: www.netex.nl