home Cao Functieindeling B Nabewerken

B Nabewerken


B1 tumblerdroger/ vouwer

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Tumblerdroger/ vouwer
B1
december 1985
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Drogen en vouwen van gewassen goed volgens voorschrift.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Drogen van op nabewerking geselecteerd schoon wasgoed met behulp van één of meerdere tumblers.
Laden van tumblers met wasgoed, zonodig uitschudden van wasgoed uit netjes en starten van droogproces door instelling van tijdklok en eventueel temperatuur aan de hand voor voorschriften per soort goed.
Lossen van tumblers in bakken/ rolcontainers.
Toezien op het functioneren van semi-automatische/ automatische tumblers.
Waarschuwen van chef of technische dienst bij storingen.
Vouwen van droog tumblergoed handmatig of met behulp van een vouwmachine (bij doeken) volgens vast patroon.
Insteken van te vouwen doeken in vouwmachine en afpakken van automatisch gestapeld goed aan afpakzijde.
Controleren van goed op beschadigingen/ vlekken en apart leggen van uitgeselecteerd goed voor overwas/ reparatie.
Opstapelen van gevouwen goed per klant per soort en wegleggen in rolcontainer of stelling t.b.v. de inpakafdeling.
Zonodig direct inpakken van rolcontainers bulkgoed.
Bundelen van bepaalde partijen gevouwen en in voorgeschreven aantallen gestapeld goed met behulp van een bundelmachine.
Wegbrengen van rolcontainers met gevouwen goed naar de inpakafdeling.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
- collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van tumblers en insteken van doeken in vouwmachine.
Vouwen van gedroogd goed volgens vast patroon.
Attent zijn op vlekken en beschadigingen in wasgoed en op het gescheiden houden van partijen.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning vereist bij het laden en lossen van tumblers en bij het verplaatsen van stapels gevouwen goed en rolcontainers.
Bukken, buiten en reiken bij vouw- en tumblerwerkzaamheden, die staand worden uitgevoerd.
Hinder van het geluid van in werking zijnde tumblers.


B2 vouwer

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Vouwer
B2
december 1985
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Vouwen van gewassen goed volgens voorschrift.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Vouwen van droog tumblergoed handmatig of met behulp van een vouwmachine volgens vast patroon. Insteken van te vouwen doeken, spreien, e.d. in vouwmachine en afpakken van automatisch gestapeld goed aan afpakzijde.
Controleren van goed op beschadigingen/ vlekken en apart leggen van uitgeselecteerd goed voor overwas/ reparatie.
Opstapelen van gevouwen goed per klant per soort en wegleggen in rolcontainer of stelling t.b.v. de inpakafdeling.
Zonodig direct inpakken van rolcontainers bulkgoed. bundelen van bepaalde partijen gevouwen en in voorgeschreven aantallen gestapeld goed met behulp van een bundelmachine.
Wegbrengen van rolcontainers met gevouwen goed naar de inpakafdeling.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Accuraat werken bij het controleren en insteken van mangelgoed.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning vereist bij het lostrekken en uitslaan van vochtig mangelgoed.
Bukken, buigen bij het uitvoeren van mangelwerkzaamheden, die staand worden uitgevoerd.
Monotoon plaatsgebonden werk met vochtig mangelgoed onder tempodruk.


B3 bediener hotbox

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Bediener hotbox
B3
december 1985
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Drogen van polyester-/ katoenen goed met behulp van hotbox.


Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Ophangen met behulp van klerenhangertjes van polyester-/ katoenen japonnen, jassen, e.d. aan automatische transportrail t.b.v. invoer in hotbox.
Opvouwen van gedroogd hotboxgoed handmatig volgens voorschrift, danwel met behulp van automatische vouwmachine.
Instellen van apparatuur qua doorloopsnelheid en afstand hangelementen afhankelijk van soort weefsel, door middel van knopbediening.
Sorteren zonodig van gevouwen hotboxgoed naar soort/ klant/ nummer/ maat en opstapelen in rolcontainers of stellingen.
Controleren van hotboxgoed op schade en/ of vlekken en uitselecteren t.b.v. de reparatie-afdeling.
Schoonmaken van filters.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Ophangen aan klerenhangertje en dichtknopen van hotboxgoed (machinegebonden tempo). vouwen van gedroogd hotboxgoed.
Accuraat werken bij het vouwen van hotboxgoed.

Bezwarende omstandigheden
Reiken, eenzijdig bewegen bij het ophangen van hotboxgoed.
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Monotoon werk onder tempodruk. Enige hinder van de in werking zijnde apparaten.


B4 mangelaar invoerzijde

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Mangelaar invoerzijde
B4
december 1985
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking: of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Mangelen van klein en/of groot wasgoed.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Oppakken en uitslaan van klein en/of groot mangelgoed (lakens, doeken e.d.).
Insteken van goed in mangel, via insteekapparaat danwel via transportband.
Uitschakelen eventueel van één of meerdere vouwbewerkingen door middel van knopbediening.
Controleren van lakens, doeken e.d. op schade en/of vlekken. Doen uitstoten van beschadigd/verontreinigd goed door middel van automatische uitstoot (knopbediening).

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Accuraat werken bij het controleren en insteken van mangelgoed.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning vereist bij het lostrekken en uitslaan van vochtig mangelgoed.
Bukken, buigen bij het uitvoeren van mangelwerkzaamheden, die staand worden uitgevoerd.
Monotoon plaatsgebonden werk met vochtig mangelgoed onder tempodruk


B5 mangelaar afpakzijde

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Mangelaar afpakzijde
B5
december 1985
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Vouwen, afpakken en sorteren van klein en/ of groot gemangeld wasgoed.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Vouwen volgens voorschrift van klein en/ of groot gemangeld wasgoed (lakens, doeken e.d.) of afpakken van automatisch gevouwen c.q. opgewikkeld mangelgoed.
Sorteren zonodig van gevouwen mangelgoed op grootte en/ of soort en/ of klant.
Controleren van lakens, doeken e.d. op mangelfouten en zo mogelijk op schade en/ of vlekken en bestemmen voor overwas.
Opstapelen van gesorteerd mangelgoed in rolcontainers of stellingen of dergelijke.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Vouwen van (deels gevouwen) gedroogd goed.
Accuraat werken bij het vouwen, sorteren en opstapelen van mangelgoed.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning vereist bij het verplaatsen stapels gebouwen goed.
Soms bukken, buigen bij het opstapelen van goed in stellingen/ rolcontainers.
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Monotoon werk onder tempodruk.


B6 reparateur

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Reparateur
B6
december 1985
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Herstellen van fouten en beschadigingen aan wasgoed.


Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Herstellen van fouten/ beschadigingen aan wasgoed op aanwijzing van chef resp. controleur. Beoordelen op welke wijze fouten/ beschadigingen, zoals winkelhaken, scheuren, foutieve of losgeraakte naden en stiksels, rafelende stukken, losgeraakte zomen, e.d. hersteld kunnen worden. uithalen zonodig van stiksels, bijknippen van eventueel niet meer te gebruiken delen, weer in elkaar zetten van stukken, met behulp van elektrische naaimachine.

Herstellen van gaatjes met behulp van plakmachine.
Eventueel handmatig verrichten van herstelwerkzaamheden, zoals het aanzetten van knopen.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming);
. controleur (uit te voeren reparaties).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van elektrische naaimachine en plakmachine; hanteren van naaigerei.
Accuraat werken bij het verrichten van herstelwerkzaamheden.

Bezwarende omstandigheden
Enigszins voorover gebogen houding en eenzijdige belasting van oogspieren bij het werken aan naaimachine.
Enige hinder van het geluid van in werking zijnde naaimachines.
Enige kans op handletsel bij het werken aan naai- of plakmachine.


B7 inpakker (groot werk)

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Inpakker (groot werk)
B7
december 1985
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Inpakken van schoon wasgoed (groot werk).

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Controleren van gesorteerd schoon wasgoed op beschadigingen en/ of verontreinigingen.
Controleren van retour ontvangen schoon wasgoed.
Doorgeven van beschadigd/ verontreinigd wasgoed aan controleur respectievelijk klantenservice.
Inpakken van schoon wasgoed vanuit voorraadstellingen of rolcontainers in rijdende kasten, rolcontainers of aan de hand van inpak/ verzendlijsten.
Noteren van aantallen stuks wasgoed per soort op inpak/ verzendlijsten.

Sociale interactie
Opvragen (telefonisch) van verzendgegevens bij afnemers.
Onderhouden van contacten met o.a.:
- collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Accuraat werken bij het controleren, tellen en inpakken van wasgoed.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning vereist bij het tillen van stapels schoon wasgoed.
Bukken, buigen bij het inpakken van wasgoed. Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Werken onder (soms enige) piekbelasting.


B8 inpakker (klein werk/persoonsgebonden goed)

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Inpakker (klein werk/persoonsgebonden goed)
B8
juni 2000
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef (c.q. voorwerker)

Geeft leiding aan:

-

Doel
Inpakken van persoonsgebonden wasgoed en overig klein werk gericht op het realiseren van een volledige retourzending van ontvangen goederen.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Voorbereiden van de uitlevering van wasgoed. Dit omvat:

- sorteren van wasgoed per klant en route;
- controleren van de volledigheid van uit te leveren goederen per klant/route aan de hand van ontvangstgegevens (op schrift of via geautomatiseerd registratiesysteem) en routeplanningen en uitzoeken van de reden van het ontbreken van wasgoed;
compleet maken van uitleveringen en vastleggen van ontbrekende goederen ter informatie van de klant; een en ander volgens vastgestelde voorschriften.

Verzendgereed maken van uit te leveren goederen per klant en route. Dit omvat:
- stapelen en eventueel bundelen met behulp van bundelmachine van gesorteerd schoon wasgoed;
- inpakken, per klant, in zakken, manden of dergelijke en gereed zetten van uit te leveren goederen per route/uitlevervolgorde;
- uitprinten of invullen van uitleverdocumenten voor chauffeur.

Vastleggen van de voorgeschreven informatie/gegevens over uit te leveren goederen &oagrave;f handmatig &oagrave;f via een geautomatiseerd registratiesysteem gericht op een juiste administratie.

Controleren van wasgoed en tijdig signaleren van onvolkomenheden (onvoldoende reiniging, beschadigingen e.d.). Inschakelen van leidinggevenden bij problemen van verdergaande aard.

Sociale interactie
Overleggen over werk en werkuitvoering met collega's.

Specifieke handelingsvereisten
Inpakken van wasgoed.
Accuraat werken bij het controleren, sorteren, natellen en registreren van wasgoed.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsinspanning bij het tillen van zakken/manden wasgoed (tot max. 23 kg.) en het verplaatsen van rolcontainers.
Staand, plaatsgebonden werken en soms bukken, buigen en reiken.
Enige hinder van relatief hoge luchtvochtigheid in combinatie met hoge temperatuur, enige hinder van het geluid van in werking zijnde apparatuur.
Naleving van procedures m.b.t. omkleding, etc.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning vereist bij het ledigen/ vullen van wasmachine en droogmachine en het hanteren van (met kleding gevulde) aluminiumbakken.
Bukken, buigen en reiken bij bovenstaande werkzaamheden, alsmede bij meet-, vouw- en inpakwerkzaamheden die staand worden uitgevoerd.
Werken in afgesloten ruimte, plaatsgebonden werkzaamheden bij vouwen en inpakken, hinder van voorgeschreven kleding (overall, boots, cap, face-mask).


B9 controleur / vouwer / pakketteerder OK-goed

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Controleur-vouwer-pakketteerder OK-goed
B9
juni 2000
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef (c.q. voorwerker).

Geeft leiding aan:

-

Doel
Samenstellen van OK-pakketten conform de specificaties van de klant.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Controleren van gewassen OK-goed met behulp van een schouwinstallatie gericht op het signaleren van onvolkomenheden, zoals onvoldoende reiniging, beschadigingen e.d.
Herstellen van kleine gaatjes met sealapparaat. Ontpluizen van OK-goed.
Functioneel vouwen van OK-goed (handmatig) overeenkomstig de voorschriften van klanten (meerdere varianten per product).
Aanbrengen van aanvullend hecht- of afdekmateriaal conform de geldende voorschriften.
Samenstellen en inpakken van OK-pakketten overeenkomstig de voorschriften van klanten (enkele tientallen varianten) en conform de geldende instructies ten aanzien van compactheid, vastmaken e.d.
Aanbrengen van de juiste stickers.
Gereed maken van uit te leveren bestellingen naar klanten volgens opgaven.
Verzamelen van opgegeven pakketten en plaatsen daarvan in rolcontainers.
Bijvoegen van uitleverdocumenten.
Registreren van gegevens over verwerkte pakketten, uit te leveren bestellingen e.d.
Verrichten van diverse overige werkzaamheden, zoals het schoonmaken van de afdeling, aanvullen van voorraden e.d.

Sociale interactie
Overleggen over werk en werkuitvoering met collega's.

Specifieke handelingsvereisten
Handmatig vouwen en inpakken van OK-goed volgens complexere vouwpatronen.
Accuraat werken bij het controleren en vouwen van OK-goed.
Attent zijn bij het samenstellen en inpakken van OK-pakketten en samenstellen van bestellingen.
Accuraat registreren van gegevens.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtinspanning bij het verplaatsen van rolcontainers.
Staand, plaatsgebonden werken en soms bukken, buigen en reiken.


B10 cleanroom medewerker

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Cleanroom
Cleanroom medewerker
B10
mei 1989
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider/ productieleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuilgoed en cleanroom, of afdelingschef/ ploegchef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Drogen, vouwen en verpakken van cleanroomkleding volgens cleanroomnormen.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Overbrengen van charge gewassen cleanroomkleding vanuit wasmachine naar droogmachine met behulp van aluminium bakken. Vullen van droogmachine en deze inschakelen.
Ledigen van droogmachine na afloop droogprogramma.
Controleren, per kledingstuk, van stofniveau en oppervlakteweerstand met behulp van testapparatuur (Helmke Drum test, Med One test, Surface Resistance Meter).
Registreren van codenummer en oppervlakteweerstand op stofnestuitdraai per kledingstuk.
Bij overschrijding cleanroomnormen opnieuw drogen en zonodig laten wassen van kleding of waarschuwen van chef in geval van veelvuldige overschrijding.
Controleren van kleding op beschadigingen, opvouwen volgens standaardpatroon per kledingsoort, inpakken in plastic zak en vacuüm verpakken met behulp van sealapparaat.
Gesorteerd houden van kledingstukken naar klant.
Etiketteren van verpakte kledingstukken t.b.v. gammasterilisatie.
Afvoeren in aluminium bak van verpakte kleding via de sluis.
Schoonmaken en houden van werkruimte en apparatuur met behulp van zuigslang.
Naleven van cleanroomprocedure m.b.t. voor en na de werkzaamheden.
Nemen van luchtdouche voor betreden van cleanroom.
(Mede) inwerken van invalkrachten en vakantiehulpen.

Sociale interactie
Chef informeren ten aanzien van afwijkingen. signaleren (via intercom) bij de chef van storingen aan apparatuur en hoge stofniveaus/ oppervlakteweerstanden.
Geven van aanwijzingen aan invalkrachten en vakantiehulpen.
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van sealapparaat en testapparatuur.
Handmatig vouwen van kledingstukken volgens vast patroon.
Attent zijn op hoge stofniveaus/ oppervlakteweerstand, beschadigingen kledingstukken, instelling sealapparaat (vacuüm, tijdsinstelling) en op gescheiden houden van partijen.


B11 perser / vouwer

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Perser/ vouwer
B11
december 1985
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Persen en vouwen van overhemden, jassen, broeken e.d.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Persen van overhemden, jassen, broeken, e.d. met behulp van automatische persinsallaties.
Controleren van te persen goed op schade en/ of vlekken.
Bepalen of artikel opnieuw gewassen c.q. gerepareerd dient te worden, rekening houden met de per klant variërende normen dienaangaande.
Ophangen en dichtknopen van jassen, overhemden, e.d. op bodypers.
Opleggen van kraag en manchetten op kraag- en manchettenpers.
Opsteken van mouwen op mouwenpers. Bevochtigen, zonodig van persgoed door middel van sproeier en inschakelen van persinstallaties door middel van knopbediening.
Afnemen en handmatig vouwen van geperst goed volgens voorschrift danwel met behulp van automatische vouwmachine (met name overhemden).
Omwikkelen, met behulp van wikkelmachine en boorden van overhemden.
Sorteren, zonodig van gevouwen persgoed naar soort/ klant en opstapelen in rolcontainers of stellingen. Tellen van aantallen per soort, per order/ klant en vastleggen van deze aantallen op de waslijst zodat facturering kan plaatsvinden.
Controleren van werkzaamheden van collega's inzake vouwwijze, kreuk, stapelwijze etc.
Vastleggen/ rapporteren van bevindingen in kwaliteitsrapportages onder aangeven van oorzaken van afwijkingen en te nemen maatregelen.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
- collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van automatische persinstallatie en vouwmachine. Ophangen, opleggen, opsteken en vouwen van persgoed.
Accuraat werken bij het ophangen/ opleggen/ opsteken van persgoed en het vouwen van geperst goed. Attent zijn op schade, vlekken, kreuken, plooien en met name bij pantalons op het goed op elkaar leggen van de zijnaden.

Bezwarende omstandigheden
Bukken, buigen bij het stapelen van gevouwen persgoed in rolcontainers of stellingen. Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Hinder van stoom en geluid bij het bedienen van persinstallaties. Plaatsgebonden werk onder tempodruk.
Kans op verbranding bij onjuist hanteren/ bedienen van de persinstallaties.


B12 versteller/ vermaker

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Versteller/ vermaker
B12
december 1985
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Verstellen en vermaken van kleding.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Verstellen en vermaken van kleding, aan de hand van aanwijzingen en gegevens (maten, e.d.) van de chef resp. controleur.
Beoordelen op welke wijze kleding versteld of vermaakt kan worden (op basis van confectioneer-vakkennis).
Uithalen van oude stiksels, bijknippen van eventueel niet mee te gebruiken delen, weer in elkaar zetten van stukken, inkorten van mouwen, innemen van schouders, taille, opzetten van zakken, e.d.
Verrichten van bovengenoemde verstel- en vermaakwerkzaamheden met behulp van elektrische naaimachines (meerdere typen voor verschillende bewerkingen) en eventueel handmatig.
Verrichten van werkzaamheden van reparateur.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van elektrische naaimachines (meerdere typen) en hanteren van naaigerei.
Accuraat werken bij het verrichten van verstel- en vermaakwerkzaamheden.

Bezwarende omstandigheden
Enigszins voorover gebogen houding en eenzijdige belasting van oogspieren bij het werken aan naaimachine.
Enige hinder van het geluid van in werking zijnde naaimachine.
Enige kas op handletsel bij het werken aan naaimachine.


B13 bediener autoclaaf

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Bediener autoclaaf
B13
december 1985
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking;
of afdelingschef (c.q. voorwerker), waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Steriliseren van OK-pakketten met behulp van een autoclaaf.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Verzorgen van werkzaamheden aan de autoclaaf, hetgeen o.a. omvat:
- opstarten van de autoclaaf en uitvoeren van voorgeschreven standaard testen, zoals vacuüm, Bowie- en Dicktest, ter controle op goed functioneren van de apparatuur;
- laden van rijdende kasten/ rolcontainers met OK-pakketten vanuit stellingen of doorgeefkast volgens beladingschema, rekening houdend met het FIFO-systeem;
- controleren van pakketten op beschadigingen, retourneren van beschadigde pakketten;
- plaatsen van rijdende kasten/ rolcontainers in autoclaaf en steriliseren volgens instructie (door middel van inschakeling automatische apparatuur);
- lossen van autoclaaf en controleren na afkoelperiode of OK-pakketten gesteriliseerd zijn aan de hand van door de apparatuur geproduceerde gegevensstrook en voorgeschreven verkleuring van het plakband van OK-pakketten;
- labelen van pakketten en kasten/ rolcontainers met kleurcodes (informatie m.b.t. uiterste datum) en afsluiten van kasten/ rolcontainers voor transport;
- waarschuwen van chef of technische dienst bij afwijkingen in tests of niet goed functioneren van de apparatuur.

Verzorgen van geleidebonnen met informatie betreffende de inhoud van rijdende kasten/ rolcontainers en aanhechten van kopie gegevensstrook aan geleidebonnen.
Schoonmaken (dagelijks) van de werkruimte met behulp van stofzuiger, reinigen van vloeren met chlooroplossing en wekelijks poetsen van de autoclaaf volgens voorschrift.

Sociale interactie
Geven van toelichtingen aan technische dienst m.b.t. machinestoringen.
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming);
. technische dienst (storingen).

Specifieke handelingsvereisten
Accuraat werken bij het steriliseren van OK-pakketten.
Zorgvuldigheid betrachten m.b.t. hygi&eagrave;ne en schoonmaken van werkruimte.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning vereist bij het laden en verplaatsen van rijdende kasten/ rolcontainers.
Bukken, buigen bij schoonmaakwerkzaamheden, die staand worden uitgevoerd.
Kans op handletsel door verbranding van vingers bij het lossen van de autoclaaf.


B14 pakketteerder OK-goed/bediener autoclaaf

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Pakketteerder OK-goed/bediener autoclaaf
B14
juni 2000
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef (c.q. voorwerker)

Geeft leiding aan:

-

Doel
Samenstellen er steriliseren van OK-pakketten conform de specificaties van de klanten.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Samenstellen en inpakken van OK-pakketten overeenkomstig de specificaties van klanten (enkele tientallen varianten) en conform de geldende instructies ten aanzien van compactheid, vastmaken e.d. Aanbrengen van stickers met juiste informatie.
Steriliseren van OK-pakketten met volledig geautomatiseerde autoclaaf volgens voorschriften. Dit omvat:
opstarten van autoclaaf en uitvoeren van voorgeschreven standaardtesten;
samenstellen van rijdende kasten/rolcontainers, rekening houdend met geplaatste bestellingen, beschikbare voorraad en fifo-systeem;
plaatsen van kasten/containers en inschakelen van autoclaaf volgens instructie;
bewaken en controleren van het sterilisatieproces aan de hand van meldingen op het display, door apparatuur geproduceerde registraties, op pakketten aangebrachte controlestickers en controleren op beschadigingen, droog zijn e.d.;
aanbrengen van juiste stickers op gesteriliseerde pakketten;
melden van onvolkomenheden aan leidinggevende of technische dienst.
Gereed maken van uit te leveren bestellingen naar klanten volgens opgaven.
Verzamelen van opgegeven pakketten en plaatsen daarvan in rolcontainers. bijvoegen van uitleverdocumenten.
Registreren van gegevens over verwerkte pakketten, uit te leveren bestellingen e.d.
Verrichten van diverse overige werkzaamheden, zoals het schoonmaken van de afdeling, aanvullen van voorraden e.d.

Sociale interactie
Overleggen over werk en werkuitvoering met collega's en toelichten van storingen aan monteurs.

Specifieke handelingsvereisten
Handmatig inpakken van OK-goed volgens complexere vouwpatronen.
Attent zijn bij het samenstellen, inpakken, bewaken en controleren van het sterilisatieproces en het samenstellen van bestellingen. Accuraat registreren van gegevens.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtsinspanning bij het verplaatsen van rolcontainers.
Staand, plaatsgebonden werken en soms bukken, buigen en reiken.
Kans op handletsel door verbranding bij het lossen van de autoclaaf.


B15 meewerkend voorman afwerking

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Wasserij/ afwerking/ inpak
Meewerkend voorman afwerking
B15
mei 1989
IV

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen ontvangst vuil goed, wasserij en afwerking.
Geeft leiding aan : 5-10 uitvoerende medewerkers.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Zorgen voor een optimale productievoortgang door leiding te geven aan en mede uitvoeren van werkzaamheden in met name de afdeling afwerking en/ of inpak.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Leiding geven aan en mede uitvoeren van de werkzaamheden die door ondergeschikten worden verricht in (een of enkele van) de subafdelingen mangels, tumblerdrogers, persinstallaties, hotbox, vouwen, inpakken en expedities.

Een en ander houdt o.a. in:
- verdelen van werkzaamheden, verstrekken van opdrachten en regelen van de gang van zaken;
- instrueren inzake de wijze van aanpak;
- toezien op de uitvoering in kwalitatieve en kwantitatieve zin, controleren van voortgang en resultaten;
- ingrijpen bij/ opheffen van onvolkomenheden, oplossen van moeilijkheden.

Opstarten en instellen van machines en installaties (waaronder hotbox) op deze afdelingen.
Oplossen van kleine technische storingen en zonodig waarschuwen van de chef TD, monteur of bedrijfsleider. Af (doen) zetten van installaties/ apparatuur na afloop van de werkzaamheden.
Zorgdragen voor een gelijkmatige en/ of geplande aanvoer van wasgoed naar de verschillende subafdelingen t.b.v. een optimaal gebruik van de bezetting, een en ander in overleg met de meewerkend voorman proces.
Afwegen van naar klant gesorteerd en in rolcontainers of rijdbare kasten verpakt schoon wasgoed. Noteren van weeggegevens op expeditiekaart en deze aan rolcontainers bevestigen c.q. intoetsen van gegevens ter automatische registratie.
Eventueel controleren van wekelijkse uitdraai van weeglijsten (standaard gewicht per rijdbare kast). Verrichten van eindcontrole op kwaliteit en invullen van kwaliteit checklists.
Doen van voorstellen en eventueel experimenteren (na overleg met bedrijfsleider) m.b.t. efficiëntere werkwijze en gang van zaken in zijn afdeling.
Behartigen van personeelsaangelegenheden van zijn afdeling voor wat betreft:
. stimuleren van ondergeschikten ten aanzien van teamvorming en betrokkenheid bij het bedrijfsgebeuren, bevorderen van een goede werksfeer;
. introduceren en mede beoordelen van medewerkers;
. toestemming verlenen voor het opnemen van verlofdagen.

Sociale interactie
Zorgen voor een juiste taakvervulling en goede gang van zaken binnen zijn afdeling.
Geven van aanwijzingen en instructies aan medewerkers.
Voeren van wekelijks (en tussentijds) voorliedenoverleg. Informeren van monteur in geval van storingen aan apparatuur.
Overleggen met bedrijfsleider over korte termijnplanning en personele bezetting. overleggen met bedrijfsleider en monteur/ chef TD in geval van noodzakelijke productiestops t.b.v. onderhoudswerkzaamheden.

Onderhouden van contacten met o.a.:
. ondergeschikten 8werkzaamheden);
. collega's (werkafstemming);
. monteur/ chef TD (storingen, productiestops).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van productiemiddelen/ installaties in met name de afdeling afwerking.
Attent zijn op een goede productievoortgang en kwaliteit van het product, het naar klant gescheiden houden van partijen wasgoed en een gelijkmatige/ geplande aanvoer van wasgoed naar de verschillende subafdelingen.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsinspanning vereist bij het laden en verrijden van rolcontainers en rijdbare kasten.
Bukken, buigen bij het laden van rolcontainers en verrijdbare kasten.
Hinder van het geluid van in werking zijnde apparatuur van de afdeling wasserij en afwerking.