home Cao Functieindeling C Chemische reiniging

C Chemische reiniging

C1 detacheur

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Chemische wasserij
Detacheur
C1
september 1986
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking en overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Verwijderen van vlekken uit te reinigen en gereinigde kleding.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Lokaliseren van enkele soorten herkenbare vlekken op gesorteerd vlekgoed, zowel nog te reinigen als gereinigde kleding.
Aan de hand van waarneming vaststellen van de meest waarschijnlijke soort verontreiniging en kiezen van het juiste detacheermiddel (uit ca. 5 hem ter beschikking staande standaardmiddelen).
Verwijderen van vlekken op een detacheertafel met behulp van het gekozen detacheermiddel en stoompistool.
Beoordelen van het resultaat en zonodig (bij niet-geslaagde verwijdering) doorgeven voor verdere behandeling aan universeel detacheur.
Drogen van de behandelde kleding met behulp van luchtpistool en/ of detacheer tafelafzuiging.
Deponeren van gereinigde kleding in bakken of ophangen op transportrail al of niet op route, of terugbrengen naar de plaats van herkomst in reinigingsproces.
Zorgen voor voldoende voorraad detacheermiddelen en zonodig bijvullen van de voorraad vanuit het magazijn.
Melden van storingen aan lucht- en stoomvoorziening aan chef of monteur.

Sociale interactie
Geven van informatie aan monteur in geval van storing.

Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega's (werkafstemming)
. Monteur ( storingen)

Specifieke handelingsvereisten
Accuraat werken bij het verwijderen van vlekken.

Bezwarende omstandigheden
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Werken in een omgeving met hinder van enig lawaai van inwerking zijnde machines.
Kans op letsel door aanraking van stoom bij het hanteren van stoompistool (ca. 150° C) of door aanraking van persluchtuitstroom bij het hanteren van persluchtpistool (6 ato).


C2 sorteerder / ophanger

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Sorteerder / ophanger
C2
april 1986
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking en overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Ophangen en sorteren van gereinigde kleding.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Gereinigd goed ophalen van reinigingslocatie.
Uit bak halen van gereinigde kleding en per kledingstuk ophangen op kleerhanger.
Sorteren op artikelsoort en ophangen op transportrail op routevoor afwerking.
Zorgen voor het gescheiden houden van aparte partijen gereinigd goed.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.: collega’s (werkstemming).

Specifieke handelingsvereisten
Accuraat werken bij het sorteren van gereinigd goed.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtinspanning vereist bij het verplaatsen van bakken met gereinigd goed.
Bukken, buigen bij sorteerwerkzaamheden, die staand worden uitgevoerd.
Hinder van geluid van in werking zijnde apparatuur.


C3 popper/topper

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Popper/ topper
C3
juni 1986
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking en overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Verwijderen van kreuken in kleding met behulp van apparatuur.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Ophangen van aangeboden kleding op stoompop.
Voorkomen van vrouwen bij het ophangen.
Over elkaar plaatsen van de voorpanden (knopen boven) en inspannen van het kledingsstuk met behulp van een voor- en eventueel achterklem als bevestiging van het kledingstuk tegen de pop.
Aanbrengen van spanklemmen in de mouwen.
Middels schakelaarbediening doorvoeren van stoom en lucht.
Eventueel corrigeren van de ophanging van de kleding direct na de behandeling.
Ophangen van aangeboden pantalons in speciaal daartoe ingerichte machine (broekentopper).
Bovenzijde van de pantalon en onderzijde van de pijpen inspannen, automatisch c.q. met behulp van voetbediening.
In werking stellen van stoom en luchtstroomdoorvoer dor knopbediening.
Ontspannen en bevestigingen, afnemen van kledingstukken en ophangen op (transport)rail.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. Collega’s (werkafstemming)

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van de pop- en topapparatuur.
Accuraat werken bij het aanbrengen van de kledingstukken op de installaties.

Bezwarende omstandigheden
Bukken, buigen bij het pakken van kledingstukken uit transportkorven.
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Plaatsgebonden werk.
Hinder van in werking zijnde apparatuur/ machines in de directe omgeving.


C4 perser pantalons

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Perser Pantalons
C4
april 1986
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdeling chemische wasserij, afwerking en overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Persen van pantalons

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Persen van broeken met behulp van hand-/ voetbediende persinstallaties (broekentopper, carrouselpers, perstafel en automatische broekenpers). Inspannen van pantalon (broekentopper) en in werking stellen van stoom- en luchtstroom door hendelbediening of opleggen van pantalon op pers (perstafel) of op de carrouselpers exclusief bovengedeelte van de pantalon en vouwen achterzijde (carrouselpers).
Goedleggen van pantalons en persen inwerking stellen door hendel-/ pedaalbediening. Verwijderen van de pantalons van de persinstallatie (bij de carrouselpers geschiedt dit automatisch).
Persen van het bovengedeelte van de pantalons en achtervouwen op daartoe dienende pers. Nastrijken eventueel van de pantalons met behulp van stoombout.
Melden van storingen aan apparatuur aan chef of monteur.
Terughangen van pantalons op (transport)rail.

Sociale interactie
Geven van informatie aan monteur in geval van storingen.

Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega’s (werkafstemming)
. monteur (storingen)

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van persapparatuur.
Accuraat werken bij het aanbrengen van te persen pantalons op de persinstallaties.
Attent zijn op kreuken en het goed op elkaar leggen van de vouwen.

Bezwarende omstandigheden
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Gedwongen houding bij langdurig uitvoeren van pershandelingen aan perstafel.
Hinder van stoom en geluid bij het bedienen van persinstallaties en van in werking zijnde apparatuur/ machines.
Kans op verbranding bij onjuist hanteren/ bedienen van de persinstallaties.


C5 strijker

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Strijker
C5
april 1986
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waardoor ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking en overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Strijken van alle soorten kleding (ook speciaal goed).
Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Pakken van te strijken kleding van de transportrail.
Aanbrengen/ opleggen van de strijktafel. Strijken van de kleding met behulp van stoombout.
Verkrijgen van stoom door knopbediening op de stoombout.
Inschakelen van de luchtafzuiging op de strijktafel, afhankelijk van grootte van te strijken kledingstuk en de behandeling van plooien door middel van pedaalbediening.
Strijken van speciaal goed, zoals trouwjaponnen, kleding met plooien en plissé met stoombout op strijktafel met mogelijkheid van vacuümzuigen van de kleding op de tafel door middel van hendel-/ of pedaalbediening.
Zorg dragen voor het instrijken van vouwen op de oude vouwen.
Ophangen van gestreken goed op kleerhanger en weghangen op transportrail.
Eventuele bijzonderheden melden aan bedrijfsleider of chef.

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega’s (werkafstemming)

Specifieke handelingsvereisten
Hanteren van stoombout.
Opleggen van strijkgoed op strijktafel.
Attent zijn op kreuken.
Accuraat werken bij het opleggen van strijkgoed, goed leggen van plooien, plissé e.d.

Bezwarende omstandigheden
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Hinder van stoom en geluid van in werking zijnde machines en apparatuur.
Plaatsgebonden werken.


C6 kledingreparateur (chemisch bedrijf)

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Kledingreparateur (chemisch bedrijf)
C6
april 1986
II

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking en overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Herstellen van beschadigingen aan gereinigd stoomgoed.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Herstellen van beschadigingen aan voor dat doel gemerkt gereinigd of aangeboden goed of op aanwijzing van chemische reiniger, bedrijfsleider, chef of controller.
Beoordelen op welke wijze beschadigingen, zoals winkelhaken, scheurtjes, losgeraakte naden, stiksels en zomen, rafelingen, defecte ritssluitingen e.d. hersteld kunnen worden.
Lostornen zonodig van stiksels, bijknippen t.b.v. de reparatie, enz.
Repareren van de beschadigingen met behulp van elektrische apparatuur, zoals lockmachine, blindzoommachine.
Eventueel handmatig verrichten van herstelwerkzaamheden, zoals aanzetten knopen.
Strijken van door de reparatiewerkzaamheden gekreukt goed.
Terughangen van het gerepareerde goed in proces
(ophangen, terug naar plaats van herkomst).

Sociale interactie
Onderhouden van contacten met o.a.:
. Collega’s (werkafstemming)
. Controleur/ chemische reiniger (uit te voeren reparaties).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van diverse elektrische naaimachines.
Accuraat werken bij het verrichten van herstelwerkzaamheden.

Bezwarende omstandigheden
Enigszins voorovergebogen houding en eenzijdige belasting van oogspieren bij het werken aan naaimachines.
Enige hinder van het geluid van in werking zijnde naaimachine.
Enige kans op handletsel bij het werken met naaimachines.


C7 chemisch reiniger

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Chemische wasserij
Chemisch reiniger
C7
juni 2000
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider of afdelingschef

Geeft leiding aan:

-

Doel
Reinigen van textiel via óf chemisch reiniging óf natwasbewerking.

Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken
Reinigen van textiel via óf chemisch reiniging óf natwasbewerking gebruik makend van volledig geautomatiseerde chemisch reinigings- en natwasmachines en drogers. Dit omvat:
. sorteren van textiel (soort stof, mate van vervuiling e.d.) en op basis van wasvoorschrift kiezen voor natwasbehandeling of chemisch reiniging;
. instellen van machines door het kiezen van te hanteren behandelprogramma (beperkte keuze op basis van duidelijk omschreven criteria, zoals soort stof, mate van vervuiling, te behandelen items e.d.);
. bewaken van de goede werking van machines en verhelpen van op display aangegeven productieverstoringen; inschakelen van monteur bij technische storingen;
. na beëindiging van het was- en/of droogprogramma uitladen van textiel en sorteren voor verdere nabehandeling.
Zorgen voor een goede werking van de reinigingsmachines en ongestoorde voortgang van de productie. Daartoe o.m.:
. periodiek reinigen van machines, schoonmaken/vervangen van filters e.d. volgens voorschriften;
. periodiek controleren en aanvullen van de niveaus van voorraadtanks met chemicaliën, reinigingsmiddelen e.d.
Controleren van textiel en tijdig signaleren van onvolkomenheden (noodzaak tot bijzondere reiniging/detacheren, onvoldoende reiniging, beschadigingen e.d.).
Inschakelen van leidinggevenden bij problemen van verdergaande aard.

Sociale interactie
Afstemmen van werk en werkuitvoering met collega’s en toelichten van storingen aan monteurs.

Specifieke handelingsvereisten
Attent zijn bij het sorteren van te reinigen textiel, het kiezen van de juiste programma’s en op een goed verloop van het reinigingsproces.

Bezwarende omstandigheden
Krachtsinspanning vereist bij het sorteren van textiel, het laden en lossen van de reinigingsmachines, met name bij nat textiel, en het verplaatsen van textiel.
Bukken en buigen bij het laden en lossen van alle machines (ca. 2 - 3 uur per dag).
Hinder van ongename geur van ongereinigd textiel.
Enige hinder van relatief hoge luchtvochtigheid in combinatie met hoge temperatuur, enige hinder van het geluid van in werking zijnde apparatuur.


C8 universeel detacheur

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Chemische Wasserij
Universeel detacheur
C8
april 1986
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking en overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Verwijderen van vlekken uit te reinigen en gereinigde kleren.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Lokaliseren van vlekken op gesorteerd vlekkengoed, zowel nog te reinigen als gereinigde kleding.
Beoordelen en vaststellen van allerlei soorten vlekken (inkt, urine, bloed, thee, koffie e.d. of door opmaak-invloeden opgetreden vlekken) t.b.v. de keuze van het detacheermiddel.
De behandeling van vlekken is niet steeds eenduidig voorgeschreven in verband met aard/ soort vlek of soort goed.
Verwijderen van vlekken op detacheertafel met behulp van een aantal preparaten/ vloeistoffen (chemicaliën) en stoompistool.
Kiezen op basis van ervaring van het juiste middel of combinatie van middelen, rekening houdend met vezelsoort, soort stof, kleur e.d.
Drogen van de behandelde kledingdeel met behulp van luchtpistool en/ of detacheertafel-afzuiging.
Deponeren van gereinigde kleding in bakken of ophangen van op transportrail al of niet op route of terugbrengen naar de plaats van herkomst in het reinigingsproces.
Zorgen voor voldoende voorraad chemicaliën.
Bijvullen van de voorraad vanuit het magazijn.
Aanmaken zonodig van de detacheermiddelen (mengen van preparaten) op basis van voorschriften en ervaring.
Melden van sortering aan lucht- en stoomvoorziening aan chef of monteur.

Sociale interactie
Geven van informatie aan procesmedewerkers (chemisch reiniger, medewerkers nabewerking) over niet geheel te verwijderen vlekken.
Geven van informatie aan monteur in geval van sorteringen.
Onderhouden van kontakten met o.a.:
. Collega’s (werkafstemming)
. Monteur ( Storingen).

Specifieke handelingsvereisten
Accuraat werken bij het lokaliseren van vlekken.
Attent zijn op de juiste keuze van middelen ter verwijdering van vlekken.

Bezwarende omstandigheden
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Werken in een omgeving met hinder van enig lawaai van in werking zijnde machines.
Kans op letsel door aanraking van stoom bij het hanteren van stoompistool (ca. 150° C) of door aanraking van persluchtuitstroom bij het hanteren van persluchtpistool (6 ato).


C9 universeel perser

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Afwerking
Universeel perser
C9
april 1986
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Opmaken van alle soorten gereinigde kledingstukken.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Beoordelen van aangeboden kleding m.b.t. de uit te voeren bewerkingen, zoals toppen, poppen, persen, strijken, bedienen stoomkast, e.d.
Ophangen, dichtklemmen e.d. van kleding op bodypers / stoompop (jassen, mantels, pakjes, enz.).
Middels hendelbediening doorvoeren van stoom en lucht.
Aanbrengen van te persen kleding op automatische pers, persen van de kleding of delen van de kleding door middel van voetpedaal en/ of hendelbediening voor vacuümzuigen en stoomdoorvoering.
Op dezelfde wijze hanteren van kraag en manchettenpers, stoompoef en broekentopper voor pantalons.
Bijstrijken eventueel van geperste artikelen met behulp van stoombout en strijktafel.
Melden van storingen aan apparatuur aan chef of monteur.
Strijken van speciaal goed, zoals trouwjaponnen, kleding met plooien en plissé met stoombout op strijktafel met mogelijkheid van vacuümzuigen van de kleding op de tafel door middel van hendel-/ of pedaalbiediening.
Zorgdragen voor het instrijken van vouwen op de oude vouwen.
Terughangen van kleding op transportrail.

Sociale interactie
Geven van informatie aan monteur in geval van storingen.
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega’s (werkafstemming)
. monteur (storingen).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van diverse persapparatuur, stoomkast en apparaten als stoompoppen en stoomtoppen.
Accuraat werken bij het ophangen, opleggen, opsteken van persgoed. Attent zijn op kreuken en het goed op elkaar leggen van de vouwen (pantalons, plooien, plissé).

Bezwarende omstandigheden
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Eenzijdige armbeweging bij langdurig uitvoeren van strijkhandelingen aan strijktafel.
Hinder van stoom en geluid bij het bedienen van persinstallaties en van in werking zijnde apparatuur/ machines.
Kans op verbranding bij onjuist hanteren/ bedienen van de persinstallaties.


C10 medewerker suède-afdeling (spuiten)

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Overige bewerkingen
Medewerker suède-afdeling (spuiten)
C10
april 1986
III

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking en overige bewerkingen; of afdelingschef, waaronder ressorteren de afdelingsmedewerkers.

Geeft leiding aan:

geen

Doel
Verrichten van nabewerkingwerkzaamheden aan gereinigde lederen kleding.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Nabewerken van chemisch gereinigde leren kleding (nappa en suède).
Beoordelen van alle kledingsstukken op gebreken, kleurveranderingen e.d. en vaststellen welke nabewerkingen (incl. herstelwerkzaamheden) dienen te worden uitgevoerd.

Tot de nabewerkingen horen:
Plakken van losgeraakte naden, voeringen en zomen; beplakken van zwakke plekken in het materiaal met stukjes leer op de rugzijde e.d.;
Bijspuiten op kleur van de gereinigde kleding in verfcabine met behulp van verfspuit.
Samenstellen van de verfstof volgens receptuur uit standaardkleuren en proefspuiten (op monster) en eventueel afstallen.
Afplakken van knopen, ritssluitingen, voeringen, niet leermaterialen e.d.;
Uitvoeren van vòòr-en nabewerkingen t.b.v. het kleur brengen, zoals gronderen en het aanbrengen met behulp van een spuit van een finishlaag bij nappaleer;
Drogen van het materiaal door het ophangen van nappaleer en het drogen van suède in een verloursmachine.
Controleren van de werking van de spuitapparatuur.
Waarschuwen van chef of monteur in geval van storingen.

Sociale interactie
Geven van informatie aan monteur in geval van storingen.
Onderhouden van contacten met o.a.:
. collega’s (werkafstemming);
. monteur (storingen).

Specifieke handelingsvereisten
Bedienen van diverse spuitapparatuur.
Accuraat werken bij het herstellen van kleding, samenstellen van kleuren en spuiten van de kleding evenals bij het afplakken van fournituren en andere materialen aan de kleding.

Bezwarende omstandigheden
Werkzaamheden worden staand uitgevoerd.
Hinder van het geluid van in werking zijnde apparatuur en afzuiginstallaties.


C11 universeel chemisch reiniger

Afdeling :
Functie :
Functienr. :
Datum :
Loongroep :

Chemische wasserij
Universeel chemisch reiniger
C11
mei 1990
IV

Functie-omschrijving

Organisatie

Directe chef :

bedrijfsleider, waaronder ressorteren de afdelingen chemische wasserij, afwerking en expeditie.

Geeft leiding aan:

-

Doel
Bedienen en toezicht houden op het verloop van het (automatische) reinigingsproces.

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken
Sorteren van te reinigen stoomgoed naar soort en/ of naar reinigingsbehandeling. Samenstellen van machineladingen.
Laden van reinigingsmachines (meerdere zelfdrogende reinigingsmachines) met stoomgoed tot voorgeschreven gewicht, rekening houdend met volume van het te reinigen goed en de inhoud van de machine.
Vaststellen van kiezen uit te voeren reinigingsprogramma.
Toezien op het goed verloop van reinigingsproces.
Lossen van machines na afloop van het reinigingsproces en klaarzetten of ophangen van het gereinigde goed.
Lokaliseren van vlekken op vlekgoed zowel nog te reinigen als reeds gereinigde kleding.
Beoordelen van de vlek in relatie tot het soort goed ter keuze van het juiste detacheermiddel.
Verwijderen van vlekken op een detacheertafel met behulp van detacheerpreparaten en stoompistool.
Drogen van de behandelde kledingdelen met behulp van lichtpistool en/ of detacheertafelafzuiging.
Controleren van de niveaus van de chemicaliëntanks in de machines en zonodig bijvullen.
Verhelpen van kleine storingen, zoals ledigen van speldenvangers, verwisselen van stofzakken/ filters. Schoonmaken van de destilleerketel (periodiek).
Bij grotere storingen waarschuwen van chef of monteur.

Sociale interactie
Geven van informatie aan monteur in geval van storingen.
Onderhouden van contacten met o.a.:
. Collega’s (werkafstemming);
. Monteur (storingen).

Specifieke handelingsvereisten
Attent zijn bij sorteren van partijen en de juiste keuze van programma’s en detacheermiddelen en goed verloop van het reinigingsproces.
Accuraat werken bij het lokaliseren van vlekken.
Bedienen van alle chemische reinigingsmachines en uitvoeren van dagelijks onderhoud.

Bezwarende omstandigheden
Enige krachtinspanning vereist bij het sorteren van stoomgoed en het laden en lossen van de reinigingsmachines.
Bukken, buigen bij het laden en lossen van machines.
Werken met ongereinigd stoomgoed.
Hinder van het geluid van in werking zijnde machines.
Kans op letsel door aanraking van stoom bij het hanteren van stoompistool (ca 150°C) of door aanraking van persluchtuitstroom bij het hanteren van persluchtpistool (6 ato).