home Cao Functieindeling Toelichting inhoud functieomschrijvingen

Toelichting inhoud functieomschrijvingen

De tekst van de functie-omschrijvingen is in rubrieken verdeeld; daarover volgen hieronder nog enkele toelichtingen.

In de rubriek "organisatie" is weergegeven binnen welke organisatiestructuur de functie meestal voorkomt.

In de rubriek "verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken" zijn de belangrijkste taken opgenomen die in de functie worden verricht.

De rubriek "sociale interactie" betreft informatie over de aard van de communicatie en met wie contacten worden onderhouden.

De rubriek "specifieke handelingsvereisten" vermeldt informatie over de handvaardigheden, nauwkeurigheden en speciale eisen, die voor de uitvoering van de taken van bijzonder belang zijn.

In de rubriek "bezwarende omstandigheden" is informatie opgenomen over de omstandigheden waaronder de taken worden verricht. In principe gaat het daarbij om de lichamelijke en/of psychisch belastende factoren, die een direct gevolg zijn van en onvermijdelijk behoren bij de uitvoering van de taken.